Ticari Vize

Bizimle İletişime Geçiniz

  • İncilipınar Mah 14 nolu sokak No:6/D Şehitkamil / Gaziantep
  • 0.536 929 40 27 | 0.342 606 06 95
  • jetvize27@gmail.com

Ticari Vize

Ticari vizeler, tüm yurt dışı seyahatlerinin tamamen ticari amaçlar için yapılmasına ve yurt dışında ticari amaca yönelik faaliyetlere izin veren bir vize türüdür. Ticari vize her ülkede farklı koşullarda ve uygulamalar çerçevesinde verilmektedir. Fakat tüm ülkelerde kullanılabilen ticari vizenin ortak özelliği ise, ticari amaca yönelik seyahatleri kapsayan yurt dışı gezilerinde ticari faaliyette bulunan şirket yetkililerinin ve bu şirkete bağlı diğer personelin alması gereken bir vize çeşidi olmasıdır.

Ticari Vizelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ticari vizeler ülkelere göre farklılık göstermektedir. Hangi ülke olursa olsun mutlaka ticari vize başvurusunda ilgili kuruma talep edilen tüm evraklar eksiksiz şekilde verilmelidir. Bu açısından ticari vize süreci başvuru ve ilgili evrakların toplanması ile başlamaktadır. Bundan sonraki süreç tamamen ilgili ülkenin uygulamalarına ve isteklerine bağlı gelişen süreci oluşturmaktadır.

Tamamen ticari amaçlar için yapılacak olan seyahatlerde kişiler ile ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra ticari faaliyette bulunan ve ticari vize işlemlerinde etkisi büyük olan şirket evraklarının da titiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Tüm şirket evrakları gerekli koşullarda asılları ile birlikte ilgili vize memuruna teslim edilmelidir. Şirket açısından kullanılacak olan tüm evraklar mutlaka geçerlilik ibraz etmeli ve yurt dışındaki kurumlar ile ülkeler arasında kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. Aksi söz konusu olduğunda ticari vize başvurusu ret cevabı alacaktır. Ticari vize başvurusu iki şekilde mümkün olmaktadır. Öncelikle gideceğiniz ülkede bulunan bir şirket tarafından size davet yazısı gönderilebilir. Bu şekilde davet usulü ile yapılan ticari vize başvuruları daha önemli kabul edilip, vize geçerliliği daha çabuk şekilde tamamlanmaktadır. İkinci durum ise, davet usulü olmadan şirket olarak belli evrakları teslim ederek yapılan ticari vize yöntemidir. Her iki ticari vize yönteminde de mutlaka belli prosedürler ve kurallar yerine getirilmelidir.

Ticari Vize için Ülkelerden istenen genel ve gerekli belgeler

Ticari vize başvurusu yapacak olan şirket adına yetkili kişi tarafından doldurulmuş vize başvuru formu, ticari vize işlemlerinin başlangıç aşamasıdır. Daha sonra ticari vize için başvuru yapan kişilerden 2 adet vize için çekilmiş biometrik fotoğraf ve 6 ay kadar geçerliliği kabul edilecek olan pasaport ticari vize başvurusunun ilk belgelerindendir. Gidilecek ülke konsolosluğu dikkatine kişinin şirket içerisindeki yeri, pozisyonu ve gideceği ülkede konaklama sürelerini gösteren bir dilekçe başvuru aşamalarında gerekmektedir.

Ticari vize alacak olan kişilerden istenen belgelerin yanı sıra bazı şirket evraklarını ve şirketin ticari yapısını gösteren belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketin son 3 ay faaliyetlerini gösteren faaliyet belgesi, şirket imza sirküleri ve şirketin sahip olduğu son vergi levhası ticari vize işlemlerinde ibraz edilmelidir. Şirket Ssk dökümü, ticari sicil gazetesi ve kişinin maaş bordrosu da vize başvuru aşamasında istenen belgelerdendir. Gidilecek olan ülkelerde konaklama ile ilgili otel rezervasyonları ve uçak gidiş ile dönüş biletleri de talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra şirketin ve şirket adına yurt dışına çıkacak kişilerin varlık ve finansal durumlarını ispatlayacak her türlü belde vize işlemlerinin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Son olarak kişiler için yapılan sağlık sigortası ve varsa karşı taraftan gelen davetiye vize işlemlerinde gerekli belgeler arasındadır.

Almanya Ticari Vizesi

Almanya Vize Başvuruları

Her türlü ticari faaliyet çerçevesinde Almanya’ya ticari amaçlı olarak seyahat edecek kişiler istenilen belgeler ile birlikte Almanya Konsolosluğu’na gerekli müracaatta bulunmalıdır. Müracaat aşamasında konsolosluk tarafından istenilen belgelerin bazılarında asıl olma zorunluluğu aranırken bazılarında ise fotokopi ile belge ispatı istenmektedir. Belgeler için istenen bu ayrıma dikkat ederek, gerekli başvuru ticari faaliyette bulunan şirket adına ve seyahat edecek kişiler adına yapılmalıdır. Ticari amaçlara yönelik talep edilen bir vize olduğu için şirket evrakları ayrı bir önem kazanmaktadır.

Almanya Vize Başvuru Formunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Almanya vize başvuru formu gidilecek ülkede hangi amaçlar etrafında faaliyet göstereceğinizi gösteren vize başvurusunun ilk aşamasıdır. Bu aşamanın doğru ve düzgün şekilde yapılması diğer başvuru evraklarında da bir istikrar sağlanmasında yardımcı olacaktır. Bu nedenle, güncel ve düzgün şekilde ilgili kurumlardan ve konsolosluktan öncelikli olarak Almanya ticari vize başvuru formu temin edilmelidir. Ticari vize için başvuru yapacak kişilerden her biri ayrı ayrı bu formu doldurmakla yükümlüdür. Formda belirtilen tüm bilgiler mutlaka sunulacak olan diğer resmi evraklar ile bir bütünlük oluşturmalı ve yanlış bilgi içermemelidir. Doğru ve düzenli olarak doldurulan form istenilen şekilde ıslak imza ile birlikte Almanya Konsolosluğu’na diğer evraklarla birlikte teslim edilmelidir. Form üzerinde yer alan bilgilerin doğru olmasına özen göstermelisiniz. Aksi halde, diğer evraklar ile örtüşmeyen ve yanlış bilgiler söz konusu olduğunda ticari vize başvurusu ret cevabı alacaktır.

Almanya Ticari Vize Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Almanya Konsolosluğu’na hitaben yazılacak olan dilekçe, ticari faaliyetleri amacı ile yurt dışı seyahatinde bulunacak şirket antetli kağıdına, şirket yetkilileri tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmalıdır. Bu dilekçe ticari vize işlemleri için ön bilgi niteliğinde olup, seyahatin genel olarak tanımını, anlamını ve gerekliliğini içeren bir yazıdan oluşmaktadır. Dilekçe içeriğinde esas olarak, Almanya seyahatinin gerekliliği, zaman ve seyahat bilgilerini, kişinin finansal durumu ile maaş bordrosunu ve kişisel bilgileri içeren bir yapıda olmalıdır. Bunların yanı sıra Almanya’ya ticari amaçlarla seyahat edecek olan kişiler daha sonra farklı bir Schengen ülkesine geçiş yapacaklarsa mutlaka bu seyahatin amaç ve gerekliliğinden de dilekçe içerisinde bahsedilmelidir. Diğer seyahatin içeriğinde zaman ve seyahat gidiş ile dönüş bilgileri de mutlaka yer almalıdır. Ticari vize için dilekçe hazırlayacak olan kişi işveren pozisyonunda ise şirket antetli kağıdı ile birlikte bu bilgileri konsolosluğa bildirmelidir. Fakat dilekçe sahibi emekli pozisyonunda ise şahsi olarak dilekçe beyanında bulunabilir.

Ticari Vize Başvurularında Finansal Belgelerin Önemi

Her ne amaçla olursa olsun vize başvuru işlemlerinde finansal durum ve kişisel varlıklar vize işlemlerinin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, özellikle ticari amaçlar için yapılacak olan yurt dışı seyahatlerinde mutlaka hem şirketin hem de kişilerin finansal varlık durumları belli belge ve banka yazıları ile birlikte beyan edilmelidir. Bu şekilde yapılan beyanlarda vize başvuru ve vize kabul işlemleri daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Ticari vizelerde kişilerin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı oldukları şirketler aracılığı ile kaşe ve imza yapılarak onaylanmalıdır.

Ayrıca, kişisel şahsi finansal kaynaklarını da vize işlemleri aşamalarında ibraz etmelidir. Banka içerisinde konsolosluk tarafından yeterli görülen nakit hesabının olması, kişinin şahsi hesabında son 3 aylık banka hareketleri ve yine son 3 ay içerisinde banka hesap özetleri vize işlemlerinde finansal durumu gösteren belgeler arasında yer almaktadır. Bu belgeler ile ilgili tüm yazılar banka aracılığı ile sağlanabilir. Bu belgelerin yanı sıra kişinin üzerinde bulunan arsa, ev ya da benzeri yapılara ait tapu ve noter onaylı ruhsatta finansal varlık olarak vize başvurusunda sunulabilmektedir. Tüm bu finansal durum ve varlıklar vize işlemleri aşamasında ilgili vize memuruna teslim edilmelidir.