Turist ve Aile Arkadaş Ziyareti

Bizimle İletişime Geçiniz

  • İncilipınar Mah 14 nolu sokak No:6/D Şehitkamil / Gaziantep
  • 0.536 929 40 27 | 0.342 606 06 95
  • jetvize27@gmail.com

Turist ve Aile Arkadaş Ziyareti

Vize başvuruları seyahat şekline, süresine ya da şahsi olup olmamasına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Özellikle şahsi ve kapsam olarak kısa süre için yapılan yurt dışı seyahatleri turistik gezi ve ziyaret olarak adlandırılmaktadır. Bu amaca yönelik her ülke farklı turistik vize uygulaması oluşturmaktadır. Tüm turistik gezi ve aile ziyaretleri için yapılacak olan yurt dışı seyahatlerinde ilgili ülke uygulamalarını ve yasalarını kapsayan vize başvurusu yapılmalıdır. Gidilecek ülkeye göre başvurulacak olan vize türü değişmekle birlikte bazı ülkeler için daha esnek koşullarda vize başvurusu yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, bazı ülkeler turistik gezilerde herhangi bir vize talebinde bulunmamaktadır. Bu durum tamamen ülkeler arası anlaşma ve sözleşmelere bağlı bir durumdur. Fakat genel olarak vize talebinde bulunan ülkeler için mutlaka vize başvurusu için istenen belgeler ile birlikte ilgili konsolosluğu başvuru yapmak vize alımları için mecburidir.

Turistik Vize Alımlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Turistik gezi amacı taşıyan seyahatler genel olarak diğer yurt dışı seyahatlerine göre süresi daha kısa olan gezilerden oluşmaktadır. Bu nedenle, gidilecek ülke hakkında ve ülkeye giriş koşulları konusunda detaylı bilgiye sahip olmak hem turistik geziyi daha bilinçli kılacak hem de gidilecek olan ülke ile ilgili vize işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır. Özellikle, vize başvuru sürecinin sorunsuz şekilde atlatılabilmesi için mutlaka ibraz edilecek olan belgelerin tam ve asıllarına uygun şekilde olmasına özen göstermelisiniz. Başvuru aşamasında vereceğiniz vize başvuru formu ve vize dilekçesi kişisel bilgilerinizi en doğru şekilde yansıtmalıdır. Yapacağınız küçük bir hata dahi vize başvurunuzun ret cevabı almasına neden olacaktır. 18 yaşından küçük kişilerde uygulanacak kural ve vize işlemleri daha farklı olabilmektedir. 18 yaşından küçük olup anne ya da baba ile turistik seyahat yapacak olan çocuklar için mutlaka noter tarafından onaylanmış muvaffakatname belgesi vize memuruna teslime edilmelidir. Bu şekilde küçük görünen tüm ayrıntılar mutlaka dikkatli şekilde incelenerek, vize başvurusu yapılmalıdır.

Almanya Turistik Vize İçin Gerekli Belgeler ve Yapılacak Müracaatlar

Almanya’ya yapacağınız turistik ya da ziyaret amaçlı seyahatlerde mutlaka öncelikle Almanya Konsolosluğu’na bir vize başvuru dilekçesi vererek, vize başlangıcını oluşturmalısınız. Talep edilen belgeleri eksiksiz şekilde temin etmeniz vize başvuru aşamalarının sorunsuz şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Almanya’ya yapılacak olan turistik geziler için öncelikli olarak son 10 yıl içerisinde çıkarılmış ve herhangi bir yıpranma olmayan pasaporta ihtiyaç duyulmaktadır. Pasaportun geçerliliği Almanya’ya yapılacak olan turistik gezi dönüşünden sonra 3 ay kadar geçerli olmalıdır. Aksi halde vize işlemleri pasaport aşamasında sorun ile karşılaşacaktır. Bunun yanı sıra vize basım işlemi için yan yana boş 2 sayfaya sahip pasaport sayfası bulunmalıdır. Son halinizi en iyi şekilde gösteren, son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf 2 adet şeklinde vize başvuru dosyasında yer almalıdır. Ayrıca, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte kimlik belgesi de vize işlemleri için gerekli olan belgelerdendir. Tüm bu belgeler aslına uygun şekilde ibraz edilmelidir. Vize işlemlerinde kişilerin vize almasını kolaylaştıracak en önemli belgelerden biri de finansal durumu gösteren belgelerdir. Bu belgeler nakde kolay çevrilebilen arsa, ev ve benzeri yapılara ait tapular olabileceği gibi noter onaylı araç ve iş yeri ruhsatları da olabilmektedir.

Finansal yapınızı güçlendirmek için son 3 ay içerisinde gerçekleşen banka hesap dökümü ve nakit olarak bankada yer alan paralar da bir banka yazısı ile konsoloslukta görevli vize memuruna teslim edilmelidir. Ayrıca, turistik gezi sırasında masraflarınızı karşılamaya yetecek düzeyde banka hesabında yer alan mevduatlarda vize başvurularında oldukça önem arz etmektedir.

Tüm bunların yanı sıra bağlı bulunduğunuz kuruma ait hem vize yılını hem de vize yılından bir önceki yılı içeren vergi beyanı ve vergi levhası da ilgili kuruma ibraz edilmelidir. Bağlı olunan şirket ile ilgili imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve şirket faaliyet belgeleri de ilgili konsolosluk vize işlemleri için istenmektedir. Kişilerin belli tutarlarda teminat ile oluşturacakları sağlık sigortaları da vize başvuru aşamalarında talep edilen belgeler arasındadır.

Almanya Turistik Vize Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Almanya turistik ve ziyaret amaçlı geziler Schengen vizesi ile mümkün olmaktadır. Schengen vizesi için yapılacak başvuruda bağlı olunan şirket aracılığı ile yapılacak başvurularda hazırlanan dilekçe şirket antetli kağıdına ıslak imza ve kaşe ile birlikte hazırlanmalıdır. Dilekçe Almanya Konsolosluğu’na hitaben hazırlanmış bir yazıdan oluşmalı ve içeriğinde kişinin kişisel bilgilerini, seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini belirten bir yazıdan oluşmalıdır. Kişi devlet memuru konumunda ise bağlı olduğu kurumun antetli kağıdı ile ilgili konsolosluğa dilekçe hazırlamalıdır. Fakat, kişi şahsi olarak bir başvuru yapacaksa dilekçe içerisinde şahsi bilgilerini ve seyahat amaçlarını içeren bir yazıyı konsolosluğa hitaben hazırlayabilir. Son olarak eğer kişi Almanya turistik gezisinden sonra farklı bir ülkeye geçiş yapacaksa mutlaka dilekçe içerisinde bu durumu da konsolosluğa ibraz etmelidir.

Çalışan Kişiler İçin Turistik Gezi Vizesi

Seyahat amacını destekleyen en önemli unsurlardan biri de vize için başvuru yapan kişinin ülkesinde aktif olarak çalışıyor olmasıdır. Bu durum da vize aşamalarında mutlaka ilgili konsolosluğa belli dokümanlar ile birlikte bildirilmelidir. Bu dokümanlar kişinin son 3 aylık maaş bordrosu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet dökümü olarak vize dosyasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra kişinin çalışmakta olduğu şirket ve kurumdan alacağı yetkili kişi tarafından antetli kağıda yazılan izin yazısı da kişilerin çalışır gözükmesini sağlayacaktır. Öğrenciler eğitim durumlarını belirtmek için güncel tarihli öğrenci belgelerini çalışma belgesi olarak yetkili kişilere verebilir. Emekli kişiler ise emeklilik hallerini gösteren her türlü belgeyi vize başvuru dosyasına eklemelidir. Bu belgeler emeklilik kartı, emekli kurumdan alınan antetli kağıda basılı bir yazı ya da emekli olunduğunu gösteren maaş cüzdanı olabilir. Çitçi olarak görev yapan kişiler ise mutlaka bağlı oldukları meslek gruplarının dahilinde ziraat odalarında kayıt sicil numaralarını bir yazı ile belirtmelidir. Ayrıca ziraat odasında belgelenebilir nitelikte bulunan tüm şahsi topraklarına ait belge ve planları da vize başvuru dosyası içerisine eklemelidir.

Vize İşlemlerinde Seyahat Amacını Destekleyen Belgeler

Almanya’ya ve diğer ülkelere yapılacak olan tüm turistik gezilerde vizenin sorunsuz şekilde çıkabilmesi için seyahat amacının destelenerek, vize memuruna kabul ettirilmesi gerekmektedir. Seyahat amacını en iyi şekilde destekleyen belgelerin başında turistik gezi otel rezervasyonu ve konaklama ile ilgili diğer belgeler yer almaktadır. Ayrıca, turistik gezi amacı taşıyan seyahatlerde ülke içerisinde konaklama tarihleri de ibraz edilmelidir. Turistik gezi ya da ziyaret amacına uygun alınacak davetiyelerde seyahat amacını destekler nitelikteki belgelerdendir. Tüm bunların yanı sıra Almanya’da kalınan süre boyunca seyahat amacını taşıyan tüm belgeler vize memurunu ikna aşamasında kullanılması gereken belgelerdendir. Turistik gezi sonunda ülkeye dönüşü belgelenmesi de vize işlemleri açısından oldukça başarılı olmanızı sağlayacaktır. Özellikle kurumlarda çalışan kişilerin çalışma tarihlerini ve izin durumlarını gösteren belgeleri vize başvuru aşamasında ibraz etmeleri seyahat amacını destekleyen etkili yazılardan biri olacaktır. Tüm bu belgelerin eksiksiz şekilde ibrazı vize işlemlerinin kısa sürede çözülmesini sağlayacaktır.